Coach Blog


Wat is coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, en de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.


Het woord coach verwijst naar de Engelse term voor allerlei transportmiddelen. Het woord coaching betekent letterlijk, iemand van de ene plaats naar de andere vervoeren.


Eenvoudig is coaching, een gesprek, of een serie gesprekken, tussen twee personen. Teamcoaching is een verzameling van een op een gesprekken binnen een samenhangend systeem, het team.


Als coach probeer ik een gesprek tot stand te brengen waar de ander, de coachee, iets aan heeft in het kader van zijn/haar leerproces. Een serie coachingsgespekken kan pas succesvol worden afgerond als de volgende uitspraken door de coachee gemaakt kunnen worden:


De aandacht tijdens de gesprekken ging naar mij uit en naar mijn omstandigheden.


Mijn denken, handelen en leren zijn als gevolg van de gesprekken aanzienlijk verbeterd.


Het is onwaarschijnlijk dat deze verbetering in hetzelfde tijdbestek had plaatsgevonden als de gesprekken er niet waren geweest.

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.