Coach Blog


​Burn-out toename bij jongeren ouder dan 20 jaar

Anno 2017 blijkt uit onderzoek dat vier van de tien jongeren psychische problemen hebben. Uit dat zelfde onderzoek blijkt ook dat ze super gelukkig zijn.


Psychische klachten uiten zich in eetstoornissen, angst, burn-out, depressie, stress en persoonlijkheids stoornissen. Ondanks deze stoornissen geven jongeren in het algemeen hun leven een kleine 8 en hun geluk bijna een 8,5.
Volgens onderzoek blijkt dat jongeren, die geboren zijn na 1980, te beschermd zijn opgevoed. Deze jongeren ontwikkelen narcistische trekjes. Ze hebben zo veel complimenten gekregen en zijn zo in de watten gelegd dat ze het idee hebben dat ze alles goed kunnen. De jongeren zijn onder meer behoed voor tegenslagen en verlies. Tot het moment dat ze op zichzelf komen te wonen. De tegenslagen, afwijzingen, verlies en kritiek die ze dan krijgen, hebben ze nooit geleerd om mee om te gaan. Veel van deze jongeren krijgen na verloop van tijd burn-out verschijnselen.

De druk die ze al ervaren, wordt verder opgevoerd door de druk om succesvol, gelukkig en uniek te zijn, zoals ze via social media van anderen lezen en zien. Ook de toename in de keuze mogelijkheden en het verwerken van veel informatie werkt dit verder in de hand.

Drie procent van de jongeren lijdt aan een depressie en tien procent aan angststoornissen. Dit neemt toe. Desondanks zijn 80 procent van deze jongeren gelukkig.

Deze stoornissen nemen geleidelijk toe tot het moment dat ze ineens totaal niet meer functioneren. Als bij effect beschadigen ze onbedoeld hun relaties. Soms permanent. Juist de relaties die ze weer nodig hebben om er weer langzaam bovenop te kunnen komen. Zonder professionele hulp is herstel zeer lastig tot zelfs in sommige gevallen onmogelijk.

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.