Op dit moment hebben we een volledig traject doorlopen, we hebben uw oorspronkelijke doel(en) uitvoerig aan de orde gebracht. We zijn nu aangekomen bij het afronden van de begeleiding/ training/ het traject. Na het invullend van de onderstaande velden, het eventueel bespreken ervan tijdens een gepland vervolggesprek, is de begeleiding/ training/ traject compleet en afgerond.