Leerdoelen overzicht hieronder geeft een klein deel van diverse leerdoelen voor clienten. Maak een keuze uit een aantal leerdoelen en neem contact op voor een op maat gemaakte training en begeleiding.

Ik wil leren kritiek geven en/of ontvangen

Zonder dat ik mij persoonlijk aangevallen voel.

Ik wil mij richten op het effectiever maken van mijn houding.

Ik wil mijn analytisch vermogen aanscherpen.

Ik wil leren kritisch te zijn zonder persoonlijk te worden.

Ik wil beter omgaan met feedback.

Ik wil op een inspirerende en motiverende manier draagvlak creëren.

Ik wil leren om mij minder door angst te laten leiden.

Ik wil leren om duidelijker nee te zeggen.

Als ik niet kan of wil leveren wat de ander vraagt.

Ik wil leren eerder te benoemen wat mij dwarszit.

Ik wil leren onderhandelen.

Ik wil leren hoe ik minder de dingen opkrop.

Ik wil leren hoe ik mijn conclusies beter kan toetsen aan wat er echt is gebeurd.

Ik wil vaker het initiatief nemen.

Ik wil minder wachten op iemand anders.

Ik wil leren hoe ik mijn oordelen beter kan toetsen aan wat er echt is gebeurd.

Ik wil positie durven innemen.

En duidelijker sturen op wat ik belangrijk vind.

Ik wil leren luisteren en doorvragen als een ander mij iets vertelt.

Ik wil leren luisteren en doorvragen als een ander iets van mij wil.

Ik wil leren om meer open te staan voor visie van klanten collega's en mensen uit andere afdelingen.

Ik wil meer dan de geijkte middelen leren hanteren en inzetten voor een beter resultaat.

Ik wil leren om mij minder afhankelijk op te stellen.

Ik wil meer inzicht in mijn sterke en zwakke kanten.

Ik wil leren omgaan met macht, belangen en conflictsituaties.

Ik wil mij bewuster worden van mijn weerstand.

Toon meer leerdoelen

Bij ons is uw privacy gewaarborgd. Alle communicatie wordt automatisch encrypted.
Wij gebruiken uitsluitend cookies om onze website te kunnen verbeteren en maatwerk dienstverlening te kunnen leveren.