Teammodellen en methoden

Elk team bevindt zich in een bepaalde ontwikkelingsfase, of dit nu een tijdelijk team is die net samenwerkt, of een team dat al jaren met elkaar optrekt. Binnen een team is er sprake van een groeiproces en een volwassenheidsniveau waarin het team verkeert. Dit ontwikkelproces kan onder andere gestimuleerd worden door het leiderschap in een team aan te passen op het stadium van de volwassenheid van een groep. Teamontwikkeling kan zoveel betekenen als:

  • De groei van groepssolidariteit of cohesie
  • Veranderingen in de primaire zorgen van groepsleden
  • Veranderingen in houding naar de leider
  • Veranderingen in de verhouding onder groepsleden
  • Veranderingen in taakrichtlijn en output van een groep

Bij teamontwikkeling zijn echter een aantal universele thema’s te onderscheiden. Over het algemeen worden er verschillende ontwikkelinsniveau’s gedefinieerd. Om dit niveau in kaart te brengen is een aantal teamontwikkelingsmodellen opgesteld.