Wat is het interventieniveau van de problematiek

Wat is het interventieniveau van de problematiek

teamontwikkeling brainstormen
Teamontwikkeling draagvlak creeren
Bij teamontwikkeling is de eerste stap het vaststellen welk interventieniveau in uw team aandacht nodig heeft.

Bij de teamontwikkeling worden de volgende drie niveau’s onderscheiden die van grote invloed zijn op het functioneren van uw team:
 1. Teamdynamiek: gaat over de sfeer in het team en hoe mensen met elkaar omgaan. Ongewenst teamgedrag (bewust en onbewust) wordt in beeld gebracht er wordt toegewerkt naar een positieve werkrelatie.
 2. Rollen & taken: gaat over de samenstelling van het team, rollen en taken. Er wordt toegewerkt naar haalbare (team)doelstellingen.
 3. Organisatiecultuur & -strategie: gaat over de organisatie als systeem. Er wordt toegewerkt naar een optimale organisatiecultuur en -strategie voor de gewenste gedrags- en/of organisatieverandering.

Gedurende onze
training Mens en Kennis in bedrijf worden bovenstaande niveau’s en meer niveau’s in beeld gebracht. Dit levert een overzicht die als input geldt voor een effectieve teamontwikkeling.

De genoemde interventieniveaus staan continu in verbinding met elkaar. Als een probleem zich op een van de niveaus openbaart, dan is het goed mogelijk dat een van de andere niveaus invloed uitoefent. Soms zichtbaar maar vaak ook onbewust. Het is daarom belangrijk om minimaal stil te staan bij alle drie de niveaus.

De volgende vragen helpen u te definiëren wat er gaande is en op welke niveaus interventies bij teamontwikkeling gewenst zijn:
 • Wat ervaren jullie nu als probleem? Bijvoorbeeld: onvoldoende of onprettige samenwerking, gebrek aan bevlogenheid en werkgeluk of werk dat niet op tijd afkomt.
 • Wat is uw wens en ambitie voor uw team?
 • Wat hoopt u dat teamontwikkeling uw team gaat opleveren?
 • Waar komt het probleem door?

Kunt u een oorzaak aanwijzen voor bijvoorbeeld het feit dat er niet efficiënt wordt gewerkt? Bedenk:
 • Hoe communiceert uw team nu?
 • Geven teamleden constructieve feedback aan elkaar?
 • Hoe zit het met de motivatie in uw team?
 • Kan het zijn dat de manier waarop het team of de organisatie is opgebouwd belemmerend werkt? Denk bijvoorbeeld aan een breed gedragen/ gedeelde visie.
 • Hoe zou u de organisatiecultuur en sfeer op kantoor omschrijven?
 • Wordt de organisatiestrategie momenteel voldoende uitgedragen en is er draagvlak voor?
 • Hoe worden medewerkers momenteel meegenomen in besluitvormingsprocessen?
 • Hoe ervaren de medewerkers dit zelf?

Het kan helpen en het is goed voor draagvlak om de medewerkers bij het beantwoorden te betrekken en gezamenlijk de vragen door te nemen.

Wilt u vrijblijvend met een expert hierover doorpraten? Neem dan contact op met onze consultant/ teamcoach.

Tijdens een eerste oriënterende gesprek/ brainstorm wordt een eerste screening en plan van aanpak gerealiseerd.

Laatste pagina update: 17 Augustus 2021

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.