Ons bedrijf dreigt​ verstrikt te raken in veranderende trends, kansen en ontwikkelingen in de markt.

Ons bedrijf dreigt verstrikt te raken in veranderende trends, kansen en ontwikkelingen in de markt. Ons bedrijf zit vast in gewoonten en gedragspatronen binnen ons bedrijf of misschien zelfs ook binnen de keten. Daar hebben we onvoldoende zicht op. Wij merken een terugval in omzet en wij voelen ons als bedrijf minder productief als wij willen en kunnen.


Bedrijf, onderwijssector, 34 FTE

Wij hebben mooie ideeën voor het lanceren van een nieuw product en dienst.

Wij hebben mooie ideeën voor het lanceren van een nieuw product en dienst. Wij geloven er in, maar overzien de risico’s niet. Wij willen graag hierover klankborden.


Bedrijf, creatieve sector, 17 FTE

Hoe springen wij in op de vele veranderingen in de markt.

Hoe krijgen wij grip op de sterk veranderende markt bijvoorbeeld hoe kunnen wij inspringen op nieuwe kansen, trends en ontwikkelingen.


Bedrijf, bouwsector, 27 FTE

De span of control wordt te groot.

Wij begonnen met een klein bedrijf. Alles was te overzien. Nu, als gevolg van vele successen, moeten wij zaken uit handen geven. De span of control wordt te groot. Dit is nieuw en erg wennen. Wij willen graag weten hoe wij effectief ons bedrijf kunnen laten groeien. Wilt u ons hierin begeleiden?


Bedrijf, retailsector, 12 FTE

Helaas dwingt de huidige cultuur binnen ons bedrijf om altijd te blijven doen zoals wij deden.

Internationalisering is een richting waar wij op willen. Helaas dwingt de huidige cultuur binnen ons bedrijf om altijd te blijven doen zoals wij deden. De "oude garde" hebben het bedrijf opgebouwd zoals het nu is en vinden veranderen een te groot risico. En zonder te veranderen worden we straks links en rechts ingehaald. Wilt u ons helpen om dit aan te pakken en op te lossen?


Bedrijf, zorgsector, 128 FTE

​Wij willen graag meer inzicht verkrijgen in de sterke en minder sterke kanten van ons bedrijf.

Wij willen graag meer inzicht verkrijgen in de sterke en minder sterke kanten van ons bedrijf. Wat zijn onze kernkwaliteiten en valkuilen? Wilt u deze voor en met ons analyseren. Wij hoorden dat u daar een workshop voor heeft. Wij zouden graag met u van gedachten willen wisselen. Wanneer kunt u.

Wij zijn uit onze jas gegroeid en willen graag grip houden op ons bedrijf.

Als gevolg van de groei van ons bedrijf zijn wij genoodzaakt de zaken anders te organiseren. Wij zijn uit onze ‚jas’ gegroeid en wil graag grip houden of krijgen op uw bedrijf. Hoe pakken wij dit aan? Wilt u ons begeleiden?


Bedrijf, zorgsector, 45 FTE

Show more posts

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.