De Bedrijf Quickscan Light is bedoeld als prikkel en eerste korte check van de gang van zaken binnen uw bedrijf. U kunt het als korte feedback beschouwen. Wij hebben als vervolg hierop de complete Bedrijfs Quickscan, die als thermometer fungeert voor uw bedrijf. De Bedrijfs QuickScan meet uw bedrijf op de niveau’s:

  • Visie
  • Missie
  • Cultuur
  • Structuur
  • Gedrag

De complete Bedrijfs QuickScan geeft mogelijke (diepere) knelpunten en verbeterpunten aan voor uw bedrijf. De zienswijze van het gehele bedrijf (directie/management en personeel) wordt gemeten. Op elk niveau waar de metingen grote verschillen aan het licht brengen, wordt tijd en geld verspild. En niet alleen op dat niveau, het heeft bij-effect op zowel kwaliteit van de diensten en producten, communicatie, sfeer en productiviteit.

Met de onderstaande korte versie, de Bedrijf Quickscan Light, heeft u de mogelijkheid om alvast te testen hoe uw bedrijf er in grote lijnen voor staat.

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.