Tijdens een kennismakingsgesprek maken we deels kennis en brengen we de aard en de achtergronden van je klachten in kaart. Zo mogelijk worden de eerste inzichten gegeven.

Vul voorafgaand aan het gesprek het intakeformulier in. Met dit formulier kunnen we het gesprek efficiënter benutten. Eventueel maken we gebruik van tests of vragenlijsten voor aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld naar mate van stress of burn-out, de werkbeleving, de ervaren gezondheidsklachten, je persoonlijkheidseigenschappen.

Vervolgens brengen we een kort advies uit en wordt een plan van aanpak voorgesteld.

Met behulp van een breed scala aan trainingen en therapie-soorten is het mogelijk om tijdig signalen te leren herkennen van bijvoorbeeld overbelasting, stress en overige gezondheidsbevorderende maatregelen (bijvoorbeeld voeding en beweging).

Naarmate je energie en belastbaarheid toeneemt, wordt meer aandacht besteed aan de invloed van je eigen overtuigingen, gedachtenpatronen en eigenschappen op gebeurtenissen en hoe je die mogelijk om kunt buigen naar een effectievere benaderingswijze. Tevens wordt samen met jou naar je huidige levenssituatie gekeken en wordt een doorkijk gemaakt naar de toekomst. Welke veranderingen je wilt en welke je kunt realiseren, welke levens- en loopbaankeuzes je kunt maken en hoe je kun bereiken wat je wilt. Als er sprake is van een reïntegratietraject wordt extra aandacht besteed aan je werkhouding, je belastbaarheid en aan mogelijke stressvolle situaties en factoren binnen de werkomgeving en hoe daar mee om te gaan.

Tot slot wordt samen een ‘preventieplan’ opgezet om terugval te voorkomen.

Laatste pagina update: 31 Oktober 2023

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.