Kormanski & Mozenter integreerden in 1987 de verschillende theorieën in hun model van stadia van teamontwikkeling. Deze fasen zijn sequentiële (elke fase wordt gevolgd door de volgende). Elk stadium heeft een taakuitkomst en een relatieuitkomst. Kormanski en Mozenter hebben de volgende stadia van teamontwikkeling geïdentificeerd

Bewustzijn: In dit stadium leert men elkaar kennen. Door de doelstellingen van het team te weten, verbinden zij zich aan de doelen. De teamleden leren kennen en aanvaarden het dat zij samen moet werken aan een gezamenlijk doel omdat zij gezamenlijk over voldoende kennis beschikken.

Conflict: In de eerste fase (bewustzijn) leren leden de teamdoelen kennen en accepteren zij dat ze samen moeten werken; maar op een oppervlakkig niveau. In deze tweede fase gaan de leden op zoek en worden er vragen gesteld. Als gevolg daarvan worden verschillende vraagstukken verduidelijkt. Ze maken ruzie met iedereen en in dit proces zal dat resulteren in het gevoel om bij de groep te willen horen.

Samenwerking: In de derde fase weten leden wat ze te wachten staat en zijn ze sterk betrokken bij de teamdoelen. Ruziegevoelens zijn weg en teamleden ondersteunen elkaar.

Productiviteit: Dit is de fase van de echte verwezenlijking van de doelstellingen/resultaten. Door de verwezenlijking van deze doelstellingen voelen teamleden zich trots op hun prestatie.

Scheiding: Met het volbrengen van de doelstellingen of de resultaten, kunnen sommige team tot het einde komen van de samenwerking. Het uitstekende werk van de leden wordt herkend en de teamleden hebben een groot gevoel van voldoening van het werken met elkaar. Dit is de fase van de afsluiting van het team, of afsluiting van de taak waarop het team werkte.


De volgende tabel geeft een samenvatting van het teamproces:

Teambuildingmodel

Fase Thema Taak uitkomst Relatie uitkomst

Een Bewustzijn Verbintenis Acceptatie

Twee Conflict Verduidelijking Erbij horen

Drie Samenwerken Betrokkenheid Support

Vier Productiviteit Behalen Trots

Vijf Afsluiting Erkenning Tevredenheid

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.