Persoonlijkheids test

Welke persoonlijkheidstypen zijn op mij van toepassing
 • Persoonlijkheids test
 • Persoonlijkheids test
 • Persoonlijkheids test

Bepaal snel en betrouwbaar welke persoonlijkheidskenmerken op iemand van toepassing zijn.

 • Vanaf 15 jaar
 • Alle opleidingsniveau's
 • Geen start kwalificatie vereist

Jung persoonlijkheidstest

 • Door Jung 16 ontwikkelde persoonlijkheidskenmerken
 • Deze test is gebaseerd op de theorie van Carl Jung. Jung gaat er vanuit dat mensen voorkeuren hebben op vier gebieden. Deze vier gebieden zijn energievoorkeuren (Extraversion of Introversion), aandachtvoorkeuren (Sensing of Intuition), beslissingsvoorkeuren (Thinking of Feeling) en levensvoorkeuren (Judging of Perceiving). Je voorkeuren op elk van deze 4 gebieden maken je tot één van 16 mogelijke typen
 • Test bestaat uit 28 keuzes en is in vijf minuten in te vullen
 • Volledig geïnterpreteerd rapport van twee tot drie pagina's met uitleg over de persoonlijke score op elk van de vier voorkeursgebieden die leidt tot een score op een van de 16 mogelijke typen met uitleg van betreffende type. Plus een verkorte rapportage

Nederlandse persoonlijkheidstest (Big Five 30 minuten)

 • Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren en 30 onderliggende schalen. 1 Dimensie ‘Extraversie’ (‘Toegankelijk’, ‘Sociabel’, ‘Assertief en dominant’, ‘Energiek’, ‘Spanningsbehoefte’ en ‘Opgewektheid’) 2 Dimensie ‘Emotionaliteit’ (‘Zorgelijkheid’, ‘Irritatie’, ‘Neerslachtigheid’, ‘Niet zelfverzekerd’, ‘Ongeremd’ en ‘Kwetsbaarheid’) 3 Dimensie ‘Gewetensvolheid’ (‘Effectief’, ‘Ordelijkheid’, ‘Plichtsgetrouw’, ‘Prestatiegericht’, Zelfstarter’ en ‘Behoedzaam’) 4 Dimensie ‘Meegaandheid’ (‘Vertrouwen’, ‘Integer en oprecht’, ‘Bekommeren’, ‘Mild en vergevingsgezind’, ‘Bescheidenheid’ en ‘Medelijden’) 5 Dimensie ‘Openheid’ (‘Fantasie’, ‘Kunst en natuur minnend’, ‘Inzicht in emoties’, ‘Variatiebehoefte’, ‘Intellect’ en ‘Niet conservatief’)
 • Zeer uitgebreide profilering en rapportage
 • 8 unieke empirisch bepaalde werkprofielen
 • En een ondernemersprofiel plus twee EQ scores
 • 300 vragen in 20 tot 30 minuten te beantwoorden
 • Geïnterpreteerd rapport van 15 pagina's met de scores op de vijf hoofddimensies en de 30 onderliggende schalen. Plus een aanvullend data rapport met alle scores, 8 werkprofielen, een ondernemersprofiel en twee EQ scores

Persoonlijkheidstest snel (Big Five 10 minuten)

 • Persoonlijkheidsbepaling op de Big Five factoren
 • Snelle profilering
 • Persoonlijkheidsmeting in de volle breedte
 • Combinaties van hoofdscores leiden tot aanvullende kernachtige typeringen
 • De test bestaat uit 5 schalen die in combinaties kunnen leiden tot 40 aanvullende typeringen. De vijf hoofdschalen zijn: emotioneel onbekommerd, extraversie, gewetensvolheid, vriendelijkheid en openheid
 • 92 vragen in tien minuten te beantwoorden
 • Volledig geïnterpreteerd rapport (9 pagina’s)

Versies

Jung Persoonlijkheids test

€99,00

Nederlandse persoonlijkheids test

€135,00

Persoonlijkheids test snel

€79,00

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.