Begrippen binnen coaching

Coach: Ook wel begeleider genoemd is iemand die coacht; in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.


Coachee: iemand die gecoacht wordt, in het bijzonder door een professionele coach. Ook wel client of soms klant/patient.


Coachen: het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele, en communicatieve vaardigheden en technieken, met als doel een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.


Coaching: het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.


Opdrachtgever: De persoon of organisatie welke opdracht heeft gegeven voor coaching


Teamcoaching: Gericht op teamontwikkeling en de interactie tussen de team-individuen en met als doel om een beter presterend team neer te zetten.


Bemiddelaar/mediator: iemand die aan alle partijen de ruimte geeft om elkaars wensen en eisen te bespreken. Partijen spreken af om onder begeleiding van de mediator of bemiddelaar zich ervoor in te spannen om door middel van gestructureerde gesprekken te komen tot een voor alle partijen acceptabele uitkomst.


Immediate coaching: Coaching via e-mail op dagelijkse/periodieke basis.

Wat is coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De gecoachte leert, en de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Het doel van coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.


Het woord coach verwijst naar de Engelse term voor allerlei transportmiddelen. Het woord coaching betekent letterlijk, iemand van de ene plaats naar de andere vervoeren.


Eenvoudig is coaching, een gesprek, of een serie gesprekken, tussen twee personen. Teamcoaching is een verzameling van een op een gesprekken binnen een samenhangend systeem, het team.


Als coach probeer ik een gesprek tot stand te brengen waar de ander, de coachee, iets aan heeft in het kader van zijn/haar leerproces. Een serie coachingsgespekken kan pas succesvol worden afgerond als de volgende uitspraken door de coachee gemaakt kunnen worden:


De aandacht tijdens de gesprekken ging naar mij uit en naar mijn omstandigheden.


Mijn denken, handelen en leren zijn als gevolg van de gesprekken aanzienlijk verbeterd.


Het is onwaarschijnlijk dat deze verbetering in hetzelfde tijdbestek had plaatsgevonden als de gesprekken er niet waren geweest.

Etymologie en coaching

Natuur en uitspraken:

Een ongelikte beer - Een onbeschoft persoon. Opgroeiend tot onbeschaafde wezens

Krokodillentranen huilen - Doen alsof je verdriet hebt

Papieren tijger - Iets wat er gevaarlijk uitziet, maar niet gevaarlijk is

Een adder aan zijn borst koesteren - Iemand helpen die vervolgens misbruik van je maakt

In de aap gelogeerd zijn - In een vervelende positie beland zijn.

Het leeuwendeel krijgen - Het grootste deel krijgen

Struisvogelpolitiek bedrijven - Bewust de ogen sluiten voor moeilijkheden

Beren op de weg zien - Bang zijn voor iets dat niet bestaat

—— Meer is te vinden op www.etymologiebank.nl ——

Laat meer berichten zien

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.