Begrippen binnen coaching

Coach: Ook wel begeleider genoemd is iemand die coacht; in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet.


Coachee: iemand die gecoacht wordt, in het bijzonder door een professionele coach. Ook wel client of soms klant/patient.


Coachen: het strategisch en tactisch aanwenden van voornamelijk psychologische, spirituele, en communicatieve vaardigheden en technieken, met als doel een individu of groep op eigen kracht bepaalde, zelfgekozen doelen te laten bereiken.


Coaching: het proces van coachen en gecoacht worden op basis van een overeenkomst.


Opdrachtgever: De persoon of organisatie welke opdracht heeft gegeven voor coaching


Teamcoaching: Gericht op teamontwikkeling en de interactie tussen de team-individuen en met als doel om een beter presterend team neer te zetten.


Bemiddelaar/mediator: iemand die aan alle partijen de ruimte geeft om elkaars wensen en eisen te bespreken. Partijen spreken af om onder begeleiding van de mediator of bemiddelaar zich ervoor in te spannen om door middel van gestructureerde gesprekken te komen tot een voor alle partijen acceptabele uitkomst.


Immediate coaching: Coaching via e-mail op dagelijkse/periodieke basis.

Laat meer berichten zien

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.