Vertrouwen, dat doe je niet zo maar.

Vertrouwen op je oudersAnderen vertrouwen. De een doet dat makkelijker dan de ander, hoe kan dat.


Uit onderzoek blijkt dat vertrouwen voor een deel uit je persoonlijkheid voort komt. Mensen die tobben en angstig zijn aangelegd, durven minder snel een risico te nemen en dus ook minder op anderen te vertrouwen.


Verder hebben eerdere ervaringen invloed op onze mate en intensiteit in het vertrouwen in anderen. Onze ervaringen met onze ouders of andere relationeel belangrijke mensen in onze jeugd leggen de basis in onze jeugd. Als zij betrouwbaar, zorgzaam en integer waren, dan projecteren we dat in de toekomst sneller op anderen. Op latere leeftijd wordt dit basisvertrouwen verhoogd of verlaagd door zowel positieve als negatieve ervaringen. Naarmate we ouder worden en onze ervaringsniveau stijgt, neemt ook het vertrouwen in anderen meer toe.


Ook onze eigen betrouwbaarheid naar anderen toe speelt een grote rol. We projecteren onze vertrouwen op anderen in vergelijkbare situaties. Als je zelf coöperatief, sociaal en vriendelijk bent ingesteld, vertrouw je anderen sneller.


Het vertrouwen wordt versterkt of verzwakt door onze emoties. En alcohol versterkt emoties waardoor het vertrouwen nog verder wordt versterkt of verzwakt. Ben je boos of angstig dan wantrouw je sneller. Ben je blij en optimistisch dan vertrouw je sneller.


Aanleg en intelligentie een belangrijke basis

Het populaire idee dat mensen door 10.000 uur training uitblinker kunnen worden in een complexe vaardigheid klopt niet, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Aanleg en intelligentie spelen waarschijnlijk een grotere rol bij het onder de knie krijgen van een complexe activiteit dan het aantal trainingsuren.

Oefening kan slechts een derde van het verschil verklaren in prestaties tussen individuele schakers en muzikanten. Dat schrijven psychologen van Michigan State University in het wetenschappelijk tijdschrift Intelligence naar aanleiding van een nieuwe studie.

Leeftijd

De wetenschappers analyseerden 14 eerder uitgevoerde studies naar de prestaties van schakers en muzikanten. Ze onderzochten met name het verband tussen het aantal trainingsuren en de prestaties van verschillende individuen.

Uit onderzoek blijkt dat de mate van oefening voor eenderde kan verklaren welk niveau mensen bereiken bij het leren van complexe vaardigheden.

De combinatie van andere factoren zoals talent, algemene intelligentie en de leeftijd waarop iemand begint met de training, heeft volgens de wetenschappers veel meer invloed.

Uitblinkers

Het idee dat mensen door 10.000 uur training expert kunnen worden in een bepaalde complexe vaardigheid, werd populair door de het boek Outliers van de Canadese auteur Malcolm Gladwell. In de bestseller beweert Gladwell dat de zogenaamde 10.000 uren-regel voor een belangrijk deel iemands succes bepaalt.

Volgens hoofdonderzoeker Zach Hambrick toont de nieuwe studie juist het tegendeel aan. "Het bewijs is behoorlijk duidelijk", verklaart hij op de nieuwssite van Michigan State University. "Sommige mensen bereiken het eliteniveau zonder overmatige training, terwijl anderen dit niveau niet halen terwijl ze enorm veel oefenen."

Vermogen versus potentieel

Talent en algemene intelligentie wordt gezien als het basisvermogen voor groei, daarnaast kan eenderde aan potentieel vermogen zonder training onbenut blijven.

De 7 voordelen van coaching

1. Met coaching lost u het dilemma en hindernis op.

Coaching is professionele begeleiding. Als coach ben ik gespecialiseerd om u te helpen bij veranderingen in uw leven. Vooraf bepalen we precies welk resultaat u wilt behalen. En we controleren dat tijdens de sessies en ook na afloop.

Wat uw uitdaging ook is – ander werk, betere relaties, meer zelfvertrouwen, minder zorgen – coaching zorgt ervoor dat u snel een oplossing vindt.

2. Coaching geeft het snelste en beste resultaat.

Ik heb cliënten die jarenlang worstelen met een vraagstuk en binnen korte tijd enorme resultaten behalen. Met coaching komen we snel tot de kern – dat waar het echt om gaat.

Coaching is altijd persoonlijk en maatwerk. U bent, net zoals iedereen, uniek. Wat voor anderen geldt, hoeft voor u niet te gelden.

Coaching gaat uit van uw uniek(e) voorkeur, gedrag en persoonlijkheid. Alleen zo kunnen we samen ervoor zorgen dat het resultaat ook echt op u van toepassing is.

3. Coaching is actiegericht.

De artikelen op deze site geven u kennis. Maar coaching geeft u resultaat. Want het gaat er om, om alle kennis toe te passen. Er is een verschil tussen iets weten en iets doen.

Ik help u met een actieplan en samen zorgen we ervoor dat u niet alleen weet wat u wilt, maar ook nog hoe u dat bereikt.

4. Coaching motiveert en geeft steun en kracht.

Soms is het lastig uzelf te motiveren als dingen niet gaan zoals u wilt. Vaak zie ik cliënten met hangende schouders binnenkomen en (soms pas na meerdere sessies) opgelucht en vrolijk de deur weer uitgaan. Omdat ze weten wat ze willen en hoe ze daar kunnen komen. Een coachingsgesprek is altijd realistisch en opbouwend. Dat geeft u veel positieve energie.

De druk van een persoonlijke uitdaging kan soms zwaar zijn. U heeft het gevoel er helemaal alleen voor te staan. Soms voet u zich eenzaam en lijkt het alsof u niet verder komt.

Met coaching komt u erachter dat er iemand is die u begrijpt en die u steunt. Dat geeft nieuwe kracht en zekerheid.

5. Met coaching komt u erachter wat u tegenhoudt.

Als niets u tegenhield was u er waarschijnlijk al. We hebben allemaal wel blokkades: soms is dat angst om te veranderen, soms is het een gebrek aan zelfvertrouwen.

Wat u ook tegenhoudt, met coaching komt u daar achter. Zonder oordeel en op een prettige manier natuurlijk. Vanuit dat punt kunt u dan verder groeien.

6. Coaching is 100% vertrouwelijk.

Soms wilt u niet dat de mensen in uw omgeving weten wat u bezighoudt. Vaak kunnen deze mensen u vaak niet verder helpen. Elk coachingsgesprek is 100% vertrouwelijk – niemand anders krijgt het te horen. Dat geeft rust: u hoeft niet bang te zijn dat u iets verkeerds zegt. En verder kunt u zelfs kiezen voor een coach buiten uw eigen sociale omgeving. Dat geeft nog weer een extra veilig gevoel.

7. Met coaching wordt geen oordeel gegeven.

Hoe vaak heeft u niet mensen in uw omgeving die u adviseren? Die vertellen wat u moet doen of u corrigeren op uw gedrag? Coaching is alles behalve dat. U wordt een aantal mogelijkheden voorgelegd, onderbouwingen gegeven en vergelijkbare situaties voorgelegd. Uiteindelijk is de keuze aan u wat bij u past.

Zeilend coachen

Heerlijk is het, om aan het einde van je drukke werkdag je pak te verwisselen met makkelijk zittende kleding. Een salade mee, rose, muziekje en als de wind erg zacht is, gewoon eens lekker relaxen. natuurlijk als zeilfanaat kies je er voor om lekker scherp aan de wind te varen, alleen dat gaat niet altijd.


Zo gaat het in het dagelijks leven ook. Je hebt niet altijd de wind goed in de zeilen. Ook is de wind niet altijd hard en soms heb je tegenwind. En volgens de zeilprincipes zul je een andere koers te moeten varen (laveren) om toch je doel te bereiken.


Zeilend Coachen is een van de manieren wat ik aanbiedt (heeft u hier vragen over, neem dan contact met me op) om op een beeldende wijze te laten zien en ervaren dat het vaak, bij tegenslagen, gewoon een manier is om er anders mee om te gaan of een andere koers te gaan varen.


Afijn, soms zijn er van die momenten dat het even rustig is en dan moet je er gewoon flink van genieten. Het onderstaand filmpje heb ik jaren geleden gemaakt. Heerlijk om soms het filmpje op groot beeld aan te zetten en weer even heerlijk te genieten van de rust.

Teamcoaching: Symptomen versus oorzaken

Veel mensen denken dat de oorzaken van slecht teamwerk in de sfeer van de persoonlijke verhoudingen liggen. De oorzaken van slecht teamwerk liggen meestal in een van de andere gebieden: de doelen, de rollen of taken en de procedures. De gevoelens die mensen ten opzichte van elkaar hebben zijn wel echt, maar zij zijn vaker de symptomen van slecht team­werk en slechte coördinatie, dan dat daar werkelijk de oorzaak zit.

Wanneer twee mensen bijvoorbeeld verschillende ideeën hebben over welke doelen prioriteit verdienen en dit verschil niet expliciet hebben benoemd en opgelost, komen zij vroeg of laat tot de conclusie dat hun karakters botsen. Zo zullen mensen, als de taakverdelingspro­blematiek geen aandacht krijgt of niet wordt opgelost, vroeg of laat niet meer met elkaar willen samenwerken en wordt de indruk gewekt dat het om een conflict tussen twee personen gaat.

Er is een bepaalde volgorde of logische opeenvolging in activiteiten die men moet ondernemen. Voordat men zich bezighoudt men de vraag: "Wie gaat er wat doen?" moet men eerst de vraag "Wat moet er gebeu­ren?" beantwoorden. Daarna kan men zich richten op de vragen naar het hoe. Hiermee is niet gezegd zijn dat persoonlijke geschilpunten niet tellen. Het vraagstuk van de intermenselijke verhoudingen is complexer. Intermenselijke verhoudingen spelen altijd een rol in de effectiviteit van een team. Wanneer een team heeft afgerekend met de ruis rondom de doelen, rollen en procedu­res en ontdekt dat toch nog een teamlid of meerdere teamleden niet 'van de partij zijn', kan er een fundamenteel waardeprobleem naar voren komen.

In bijna alle gevallen verdwijnen de slechte gevoelens die men elkaar toedraagt vanzelf, op het moment dat het probleem eenmaal bij de wortel is aangepakt. Teamleden kunnen elkaar niet sympathiek vinden, maar dat verhindert hun doelmatig samenwerken niet.

Laat meer berichten zien

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.