Talent werven dankzij anoniem solliciteren

Het is sinds kort mogelijk om anoniem te solliciteren. Kandidaten worden door werkgevers voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd om wat ze kúnnen en niet om wie ze zijn. Niet huidskleur, leeftijd of geslacht, maar talent moet de bepalende factor zijn.

Loopbaancoaching en loopbaanorientatie
Talent zit in meer dan alleen in de huidskleur

Anoniem solliciteren is een belangrijk middel in de strijd tegen ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. Mensen worden op deze wijze primair op basis van hun talent voor een kennismakingsgesprek uitgenodigd. Leeftijd, geslacht of huidskleur zijn dan irrelevant voor het vinden van de juiste match.

Eerlijke kansen

Het aantal werkgevers dat er voor kiest om personeel primair op basis van talent te werven neemt toe. Steeds meer mensen raken ervan doordrongen dat we gezamenlijk écht iets moeten doen aan ongelijke kansen op de arbeidsmarkt. We hopen dat veel werkgevers het goede voorbeeld willen geven door bij het vervullen van vacatures anoniem solliciteren mogelijk te maken.

Wilt u ook anoniem werven, neem contact met ons op.

Laat meer berichten zien

Voor ons is uw privacy belangrijk. Wij beveiligen automatisch alle communicatie en gebruiken uitsluitend cookies voor het verbeteren van de website.